Björn Johansson
Visor i Gränd och Grönska

Nyutgåva av Björn Johanssons album "Visor i Gränd och Grönska"

 - Serenad vid mörk ruta
 - Anna i Dagshagen
 - Naturens försörjning
 - Kapten Kaggs kompani
 - Sjalull
 - Vädervisa
 - Dans på Rusakula
 - Om Hösten
 - Kråkskrämmornas bal
 - Husarvisa från Sannahed
 - Balladen om Avuncuuls och hans framsynta döttrar 

Pris: 120 SEK