John Ulf Andersson
tolkar Evert Taube, Birger Sjöberg och Ulf Peder Olrog

1. Resan till Spanien eller Du sjömatrosallt uti bla kläder

2. Balladen om Aldebaran av Bergen

3. Sololá

4. Utövisan eller Gasten vart gick han

5. Blås Kajsa blås!

6. Den sköna Helén eller Flickan i Peru

7. Solig morgon

8. Sjuttonde balladen

9. Min farfar var en jaktlöjtnant

10. Linnéa eller Jag har skrivit till min flicka

11. Vals i Furusund

12. Evert Taube samtalar med Karl Ivar Hileman om ett möte med Birger Sjöberg

13. Skrivaredans

14. I lärdomskvarteret

15. Cantilena comunale

16. Industria colossale

17. Vid mörka stränder

18. I växelryttarvimmel

19. Dödens klädnader

20. Min fordran är ej ringa

21. Liv i skola mig skickar

22. Drömmar famnas

23. Avresa

24. Rosenbloms rymdfärd

25. Violen från Flen

26. Till Christina

 

Pris: 169 SEK