Hasse Wallman är död.

Hasse Wallman, välkänd och vida omtyckt nöjesprofil, har hastigt avlidit efter en ridolycka. Hasse lämnar ett stort tomrum efter sig och Ladybird beklagar dödsfallet och deltar i sorgen.